Avtalevilkår

Installatøren Fredrikstad AS
Org. nummer: 912645177

Dikeveien 36
1661 ROLVSØY

Ved gjennomført kjøp godkjenner man Installatøren Gruppens standard betingelser gjengitt under. Kjøp av mindreårige kan ikke gjennomføres uten foresattes godkjenning. Kjøp kan kun gjennomføres av personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

 

Betingelser

Din bestilling

Selger forbeholder seg retten til å kansellere prosjekter i tilfeller der:

 • Virkeligheten ikke gjenspeiler bestillingen
 • Bestillingen er gjennomført med tydelig uærlig hensikt
 • Det elektriske anlegget ikke er i forskriftsmessig stand

Kunde vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

Selger har rett til å utsette en installasjon ved sykdom eller andre uforutsette hendelser som hindrer elektriker å møte til avtalt tid.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Installasjon

Alt som bestilles av Installatøren Gruppen installeres av ansatte i Installatøren Fredrikstad AS eller Installatøren Oslo AS.

Priser

Priser oppgis NOK (inkl. mva)

All fakturering baseres på de gjeldende priser på bestillingstidspunkt. Prisen som er oppgitt på nett er sluttprisen du som kunde skal betale i alle tilfeller der prosjektet gjennomføres.

Betaling

Betaling skjer gjennom Worldline som vår betalingspartner. Worldline kan kontaktes her: https://www.bambora.com/no/no/

Du velger betalingsmåte umiddelbart ved kjøp. Betalingsmåtene som tilbys er faktura, VIPPS og kortbetaling.

Avbestilling

Ved avbestilling må det gis skriftlig beskjed senest 24 timer før installasjonen. I tilfeller der du har glemt å avbestille eller ikke er hjemme ved tidspunkt for installasjon vil det faktureres et gebyr på kr 1000 inkl. mva for å dekke påløpte kostnader for montør.

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgte gjenstander for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger inntil varen er betalt. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kunden misligholder sin betalingsplikt.

Leveringstid

Leveringstider er angitt etter beste skjønn. Vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Dersom vi ikke klarer å gjennomføre installasjon til avtalt tidspunkt vil Kunde kunne velge nytt tidspunkt.

Angrerett

Som en tjeneste der gjennomføringen ikke enkelt kan tilbakestilles eller verdien tilbakeføres er Installatøren et unntak fra angreretten. Kunden har rett til å avbryte bestillingen kostnadsfritt frem til 24 timer før installasjonen. Ved avbestilling under oppdraget betaler kunden kun for medgått tid inkl. reise, produkter og materiell. Det som kan refunderes blir refundert.

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok produktet. Dersom produktet eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok produktet (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til post@installatoren.no

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

 • Holde kjøpesummen tilbake
 • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at produktet er i samme stand og mengde, § 51)
 • Kreve erstatning

Ved heving av kjøpet skal kreditering og/eller tilbakebetaling finne sted innen 14 dager etter at kjøpet er hevet.

Garanti

Alltid avtalt pris

Vi garanterer at prisen du er oppgitt på nett er prisen du skal betale når vi er ferdig. Med mindre kunde ber om endringer før eller under installasjon.

Alltid ryddet

Vi rydder alltid etter oss. Har vi slurvet kommer vi og ordner opp.

Produktgaranti

Om elektromateriell skulle slutte å fungere etter installasjonen fikser vi det kostnadsfritt. Garantien gjelder i 2-5 år avhengig av produktet.

Skadegaranti

Skulle det mot formodning oppstå skader under arbeidet kan du være trygg på at dette dekkes 100% av våre forsikringer.

Papirene i orden

Som vanlig praksis dokumenterer vi arbeidet som er gjort og gjøre dette tilgjengelig for deg i etterkant.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på vår nettside følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

 

  0
  Handlekurv
  Handlekurven er tomTilbake til produkter